Ongevaltraining

U moet er niet aan denken om met uw auto over de kop te slaan.
Tijdens de 'roll-over' oefening met de kantelsimulator gaat u dit op een veilige manier ervaren.
Een kantelsimulator is een personenauto die we (elektronisch) op zijn kop hangen, met u erin. Zo kunt u ervaren hoe het is om ondersteboven vast te zitten in een auto.

Onder begeleiding van een instructeur wordt deze bijzondere kantelwagen op de kop gedraaid. De instructeur begeleidt u vervolgens met stap voor stap instructies. Allereerst wordt u uitgelegd hoe u de gordel op een veilige manier kunt losmaken. Vervolgens krijgt u de instructies hoe u op de juiste manier uit de auto kunt komen.

Ongevaltraining

Veiligheid
Ook andere aspecten van het bekneld raken en de voorzorgen die men hiervoor kan nemen komen aan bod, zoals een uitleg over de life hammer.

Na deze cursus bent u ervan overtuigd dat het dragen van de veiligheidsgordel geen overbodige luxe is, maar een pure noodzaak. U wordt geïnstrueerd hoe de automobilist zichzelf en zijn medepassagiers in situaties wanneer de auto gekanteld is, met de juiste handelingen kunnen worden bevrijd uit de gordel en de auto. Stapsgewijs wordt geleerd de juiste handelingen te verrichten om ongedeerd uit de veiligheidsgordel te komen.

Veiligheidsgrodel
Automobilisten en passagiers instrueren hoe zij zichzelf en hun mede passagiers in situaties wanneer de auto gekanteld is, met de juiste handelingen kunnen bevrijden uit de gordel en de auto. Stapsgewijs wordt geleerd de juiste handelingen te verrichten om ongedeerd uit de veiligheidsgordel te komen.

Bovengenoemde situaties geven in de praktijk veelal verwondingen of ernstig lichamelijk letsel.
Verder zal tijdens de instructie aandacht worden besteed aan de volgende
onderwerpen:
- doorsnijden van de veiligheidsgordel (met gebruik van de lifehammer)
- werking van de gordelspanner en airbag (toelichten)
- juiste zithouding en afstellen hoofdsteun (info)
- kinderzitjes en verhogers (info)

Anti-slipcursus
De ongevalsimulator is bij uitstek te combineren met een anti-slipcursus. Zo gaat u straks echt goed voorbereid de weg op. Allereerst weet u hoe u moet handelen om in een slipsituatie een ongeluk te voorkomen. Mocht u desondanks toch in een ongeluk terecht komen, dan weet u wel hoe u zich veilig uit de gordel en de auto moet bevrijden