Training op locatie

Wilt u een training op eigen locatie? Of een publiekstrekker voor een evenement? Wij
bieden diverse middelen om dit mogelijk te maken.
De kantelsimulator is mobiel hierdoor is de simulator overal in te zetten.

Veiligheidsdag
Op een door u aangegeven locatie kunnen wij een Veiligheidsdag organiseren.
In deze even spannende als nuttige oefening zetten we een demonstratieauto op zijn
kop. Met tips van ervaren en deskundige instructeurs leert men om op de veiligste manier
uit het voertuig te komen.

Anti-slipcursus
De ongevalsimulator is bij uitstek te combineren met een anti-slipcursus. Zo gaat u straks echt goed voorbereid de weg op. Allereerst weet u hoe u moet handelen om in een slipsituatie een ongeluk te voorkomen. Mocht u desondanks toch in een ongeluk terecht komen, dan weet u wel hoe u zich veilig uit de gordel en de auto moet bevrijden